Startseite zum Kontaktformular Telefon zum Menü
Mitglied were

Gedichte

Kaasch nix mache

Wieland, Hanspeter
So schpinne
kaasch nix mache daß se
e so schpinnet daß e
nimmäh es sagge mag
daß se schpinnet ganz Dag mimmä

"Bosch-Hammer" saggetse schlaggetse preßlufteretse
hammeretse hauetse daß e
seäll efange balt schpinn weäll
ebbs sagge gegge konn Sinn

Me kaa nix mache
Nix mache
ab so uebachene Krachmache
frieh im Friehjohr jo
scho wi Summer ou
fräsetse!
Asphalt! mit ou

Fräse!
Fräsmaschi odr watta ischt odr
- säggetse! wi de witt
Schnitt
do dur Teer durri
daß e gar numm es heere ka un
me dumm uffregg nummen
ebbe wegge ehebbe
so - Drabbl do
weggs Kabl nämlig bloß
under de Schtroß ho groß
andersch nämlig ischs nix wi o
Undredundre due
abr mit aal off un zue
due saggetse Kablkanäl
saggetse ganz Johr schoo
un im Hirbscht ou nomol Kablkanäl etzgoo

Me muß d Leit mache loo
- schpinne!
Kaasch nix gwinne
Kaasch nix mache
Wenn degegge bisch
Wenn Gotts Wille es isch

Wenn es Gotts Wille isch
 

August 2011


Impressum Datenschutz